Prejsť na hlávný obsah

Záruka našej kvality

Naším dlhodobým cieľom je zlepšovať poskytované služby. Kvalitu poskytovaných služieb potvrdzujú aj získané certifikáty ISO.

Certifikáty

Certifikáty potvrdzujú zavedenie a efektívne riadenie firemných procesov v našej spoločnosti:

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Certifikovaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015, pre oblasti: Výstavba telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačných služieb, realizácia kamerových, zabezpečovacích systémov a systémov automatizácie.

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy ISO 27001:2013, pre oblasti: Výstavba telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačných služieb, realizácia kamerových, zabezpečovacích systémov a systémov automatizácie.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015, pre oblasti: Výstavba telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačných služieb, realizácia kamerových, zabezpečovacích systémov a systémov automatizácie.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018 pre oblasti: Výstavba telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačných služieb, realizácia kamerových, zabezpečovacích systémov a systémov automatizácie.

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov


  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: http://leonet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.


  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).