Prejsť na hlávný obsah

Najčastejšie otázky

Chcete sa na niečo spýtať? Tu nájdete všetky potrebné odpovede na vaše otázky.

Prečo internet od spoločnosti AIRNET?

Spoločnosť AIRNET je rodinnou firmou poskytujúcou vďaka moderným technológiám a dlhoročným skúsenostiam komplexné riešenia pripojenia do internetovej siete. Prioritou č.1 je pre nás dodávanie kvalitných a cenovo dostupných služieb. Na základe toho môžu mať naši klienti všetky štandardné služby, ktoré sú už v dnešnej dobe bežnou súčasťou každodenného súkromného, ale i pracovného života.  

Ako prebieha Inštalácia domáceho bezdrôtového Internetu a TV?

Celé pripojenie je naozaj jednoduché a pomerne rýchle. Technik, ktorý Vám bude internet pripájať, navrhne najlepšie možné technické riešenie. Pre príjem internetu je potrebná montáž antény, z ktorej následne vedie kábel do zariadenia, ktoré vytvorí Vašu vlastnú bezdrôtovú WiFi sieť v domácnosti. Pre príjem televízie v tej najlepšej kvalite, Vám technik privedie televízny signál priamo do Set-top-boxu pri Vašom TV prijímači. Technik obidve dodané zariadenia navzájom prepojí a Vy sa tak budete môcť tešiť z množstva doplnkových služieb a TV programov. Pre jej inštaláciu je ale potrebné zakúpiť si základný balík ŠTART PLUS. K tomuto balíku máte vzápätí možnosť objednania si ďalších filmových, športových, dokumentárnych a iných TV balíkov.

Čo je to rýchlosť  “sťahovania“ a rýchlosť “odosielania“?

– Rýchlosťou sťahovania (download) je myslená rýchlosť sťahovania dát z internetu do Vášho PC. Pre domácnosti sa často používa tzv. asymetrické pripojenie, kde je rýchlosť sťahovania vyššia ako rýchlosť odosielania dát, pretože títo užívatelia omnoho viac dát sťahujú ako odosielajú.
– Pri rýchlosti odosielania (upload) ide o rýchlosť akou sa odosielajú dáta z Vášho pripojenia.

Aký je postup pri pripájaní a koľko trvá zriadenie internetu?

Zriadenie služieb podľa všeobecných zmluvných podmienok realizujeme najneskôr do 14 dní od vykonanie obhliadky a objednávky montáže v závislosti na aktuálnej vyťaženosti technikov. V 90% prípadoch vieme klientovi zrealizovať inštaláciu do 48 hodín.

Aká je minimálna a maximálna doba viazanosti pri zriadení služby?

Minimálna doba viazanosti je 12 mesiacov. Maximálna doba viazanosti môže byť najviac 24 mesiacov od zriadenia služby. Službu je možné zriadiť aj bez viazanosti, no tu je potrebné rátať s vyššími poplatkami za službu.

Aké doklady potrebujem k uzavretiu zmluvy?

Záujemca o internetové služby je povinný vždy pred podpísaním zmluvy, ak si to spoločnosť AIRNET vyžiada, predložiť platné doklady (občiansky preukaz) vzťahujúce sa na jeho osobu.

Kedy a ako môžem platiť za služby a tovar?

Za služby môže klient podľa svojho výberu platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.
Spôsoby platby za služby a tovar:
– Internet banking
Na online úhradu cez bankový účet je možné využiť Internetbanking Vašej banky, v ktorej ste klientom. Platbu prostredníctvom Internetbankingu je možné uhradiť jedine v takom prípade, že máte túto službu aktivovanú a banka v nej umožňuje zadať všetky potrebné údaje (číslo účtu, špecifický symbol, suma).
– Trvalý príkaz
Platbu môžete uskutočniť aj pomocou trvalého príkazu, ktorý si môžete zriadiť prostredníctvom vyššie spomínanej služby Internetbanking alebo Vám s jeho zriadením pomôžu na pobočkách vašej banky. 
– Prevodný príkaz
Faktúru môžete uhradiť taktiež aj vypísaním prevodného príkazu pri osobnej návšteve vašej banky. Nevýhodou tohto spôsobu sú poplatky za realizáciu platby a nutnosť zdĺhavého vypisovania platobných údajov. O výške týchto poplatkov sa informujte vo svojej banke.
– Platba v hotovosti
Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom QR kódu, ktorý je súčasťou faktúry, a to na všetkých pobočkách Slovenskej pošty. Kvôli overeniu Vašej totožnosti, podobne ako v banke, je potrebné aby ste pri platbe predložili Váš občiansky preukaz alebo cestovný pas. Overenie totožnosti vyžaduje Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a Zákon o platobných službách.
Ďalšou možnosťou úhrady faktúry v hotovosti je platba prostredníctvom Poštového peňažného poukazu na pošte. Do tohto poukazu je ale potrebné doplniť platobné údaje a špecifický symbol z faktúry. Faktúru môžete tiež uhradiť realizáciou hotovostného vkladu v banke na účet AIRNET s.r.o.. Číslo účtu je uvádzané na faktúre. Pre identifikáciu Vašej platby nezabudnite uviesť Špecifický symbol.

Aké zariadenia sú zahrnuté v cene inštalácie?

– Cena zriadenia služby zahŕňa kompletnú inštaláciu internetového pripojenia kvalifikovaným technikom pre miesto pripojenia. Cena obsahuje základnú konzolu, UBNT zariadenie, konektory RJ45 a káblové vedenie do 30m.
– V cene nie je zahrnutá montáž stožiara, lištovanie, wifi router (potrebný pre pripojenie viacerých PC) a jeho konfigurácia. Radi Vám zrealizujeme aj nadštandardné požiadavky (napr. stožiar) spojené so zavedením a prevádzkovaním našich služieb. 

Čo môže ovplyvniť rýchlosť Vášho internetu?

Pokiaľ už sťahujete pomocou Torrentov, DC++  alebo iných podobných programov či webových stránok, potom Vám internet na ostatných stránkach nemôže ísť plnou rýchlosťou na 100%, pretože veľkú časť rýchlosti poberajú zmieňované programy. Taktiež môže Váš internet spomaľovať vírus vo Vašom PC, malware alebo podobný parazit. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi rýchlosť môžu byť servery, na ktoré sa pripájate. Nie každý server má dostatočnú kapacitu, aby obhospodaroval všetkých užívateľov internetu v jednej chvíli na 100%. Jedným z častých faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť Vášho internetu je aj domácnosti s 2 a viac PC, medzi ktorými si nami dodávanú rýchlosť zdieľate a výkon Vášho PC (najmä u starších PC je načítanie stránok veľmi pomalé).

Ako mám postupovať v prípade, že mi nefunguje internet?

Ak vám nefunguje internet, majte prosím na vedomí, že porucha nemusí byť v pripojení (resp. v dodávke pripojenia z našej strany). Všetky faktory, ktoré môžu ovplyvňovať Vaše pripojenie nájdete v otázke č.9.
Pred tým, ako kontaktujete infolinku a nahlásite poruchu, Vám odporúčame vykonať nasledovné kroky:
-Odpojte a znova zapojte napájací adaptér antény a routra z elektrickej siete (v žiadnom prípade nestláčajte tlačidlo reset na vašom routri),
-Reštartujte vaše zariadenie (počítač, notebook, telefón, tablet, a pod.),
-Ak používate WiFi, skontrolujte či je vaše zariadenie k tejto sieti pripojené,
-Skontrolujte stav zapojenia kabeláže všetkých zariadení (anténa, router, počítač, a pod.) a presvedčte sa, že každý kábel je zapojený správne a je korektne zasunutý v príslušnom porte (zásuvke).
Ak Vám ani po týchto krokoch internet nefunguje, kontaktujte infolinku AIRNET a podrobne im popíšte váš problém s pripojením. Radi Vám poradíme a problém vyriešime.

Kde je potrebné umiestniť anténu a ako prebieha inštalácia?

Štandardným miestom pre umiestnenie antény je strecha bytového/rodinného domu. Anténu je možné uchytiť na stožiar (prípadne stožiar vybudovať), balkón, komín, bočnú stenu nehnuteľnosti a pod. Inštalácia v rodinných domoch je vždy špecifická, a preto je riešením návšteva technika, ktorá je zdarma. Náš technik zhodnotí možnosť pripojenia a navrhne najvhodnejšie miesto pre umiestnenie zariadenia. V prípade, že sa nevyskytne žiadny problém, inštalácia je zvyčajne do 2 hodín hotová. Zákazník preberá plne funkčnú službu. Následne mu bude doručená faktúra so zriaďovacím poplatkom po podpise zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Zariadenie je po celú dobu trvania zmluvy vo vlastníctve spoločnosti AIRNET. Po zrušení zmluvy náš technik zariadenie zdemontuje a vracia sa spoločnosti AIRNET.

Ako prejsť z nižšieho balíka internetového pripojenia na vyšší? 

Prechod na vyšší balík internetového pripojenia je bezplatný a na jeho zmenu stačí, ak kontaktujete našu infolinku. Program služieb vám bude zmenení od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ako prejsť z vyššieho balíka internetového pripojenia programu na nižší?

V prípade prechodu z vyššieho balíka internetového pripojenia na nižší vám odporúčame kontaktovať našu infolinku. V prípade, že ste vo viazanosti, je zmena možná, avšak spoplatnená podľa aktuálneho cenníka (v závislosti na aktuálnom programe pripojenia a žiadanej zmeny). Ak vaša zmluva o pripojení nie je viazaná na dobu určitú, prechod na nižší balík pripojenia k Internetu je bezplatný. Program služieb vám bude zmenení od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ako chrániť Váš PC pred vírusmi?

Inštaláciou antivírusového programu a jeho udržovaním v aktuálnom stave pomôžete chrániť počítač pred vírusmi.

Potrebujem presťahovať využívané služby na inú adresu, ako mám postupovať?

O preložení služby na inú adresu je potrebné nás kontaktovať písomne, telefonicky alebo osobne v našej kancelárií. Preloženie uskutočníme na základe podpísaného dodatku/zmluvy na preloženie služby. Dôležitou podmienkou preloženia je aj technická dostupnosť služby na Vami novo uvedenej adrese (preloženie služby je možné len v rámci rovnakej technológie).

Akým spôsobom sa realizuje zriadenie Televízie?

Televízia je doplnková služba, ktorú je možné zriadiť len spolu s internetom. To znamená, že si ju môžete objednať zároveň s internetovým pripojením, príp. ak už internet od nás využívate, tak si túto doplnkovú službu už len jednoducho k internetu doobjednáte. Televízia je dostupná prostredníctvom internetovej služby SledovanieTV.sk. Pre jej inštaláciu je potrebné zakúpiť si základný balík. K tomuto balíku máte vzápätí možnosť objednania si ďalších filmových, športových, dokumentárnych a iných TV balíkov.

Ako spárujem svoje zariadenie s aplikáciou TV v mobile?

Na Vašom mobilnom zariadení alebo tablete je potrebné si nainštalovať aplikáciu SledovanieTV, ktorá je dostupná priamo v App Store v iOS alebo priamo v Google Play pre Android OS. Po nainštalovaní je potrebné aplikáciu spustiť a zadať prístupové údaje – email a heslo, ktoré boli použité pri registrácií služby SledovanieTV.

Stratil som svoje prístupové údaje a heslo. Ako ich môžem získať?

V prípade, že máte záujem o zaslanie prístupových údajov k vašim službám, stačí nám poslať e-mailovú žiadosť z vášho kontaktného e-mailu na info@airnet.sk s uvedením vášho mena, priezviska a špecifického symbolu z faktúry.

Načo slúži verejná IP adresa?

Pomocou verejnej IP adresy sa dokážete prihlásiť z akéhokoľvek miesta na svete do svojej lokálnej siete v domácnosti. Či už si chcete pozrieť kamerový systém, nastaviť kúrenie, pripojiť sa na svoje domáce úložisko a pod. Službu je možné zriadiť kedykoľvek počas viazanosti aj mimo viazanosti. Jednou z ďalších výhod je to, že IP adresa klienta pri pripojení zostáva statická, to znamená, že klient vystupuje vždy s rovnakou IP adresou. Klientom poskytujeme verejnú IP adresu ako jedno z doplnkových služieb.

Čo znamená slovo agregácia?

Agregácia znamená zdieľanie prenosového pásma viacerými používateľmi. Určuje sa v pomere – napr. 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. čím vyššia agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám rýchlosť pripojenia môže spomaľovať. Pokiaľ chcete pripojenie bez agregácie, informujte sa na produkty, ktoré majú garantovanú spodnú hranicu rýchlosti (neklesnú pod stanovený limit), cenovo sa však takéto paušály pohybujú vo vyššej cenovej hladine, nakoľko sú určené pre náročnejších klientov. Pri použití agregácie neznamená, že máte zníženú ochranu pripojenia, ide len o zdieľanie rýchlosti daného programu.

Čo znamená skratka SLA?

SLA (Service Level Agreement) je zmluvný záväzok, ktorým definujeme kvalitu nami poskytovaných služieb. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek poruche naše SLA Vám garantuje nástup na servis do 24 hodín. 

Radi Vám poradíme

Nenašli ste, čo ste hľadali alebo máte nejaké otázky? Zavolajte nám.

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov


  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: http://leonet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.


  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).