Prejsť na hlávný obsah

Internet pre TAZ

Využite naše spoľahlivé a rýchle internetové balíčky pre firmy v areáli TAZ v Trnave a zabezpečte si výhody moderného a spoľahlivého pripojenia pre vaše podnikanie.

Optický internet so širokou ponukou doplnkových služieb

TAZ ZÁKLADNÝ

100/100 Mbit/s
sťahovanie/odosielanie

Garantovaná rýchlosť pripojenia
Monitoring pripojenia 24/7
Neobmedzený objem dát

25.60 €

mesačne pri viazanosti

TAZ ŠTANDARDNÝ

200/200 Mbit/s
sťahovanie/odosielanie

Garantovaná rýchlosť pripojenia
Monitoring pripojenia 24/7
Neobmedzený objem dát
Servisný výjazd do 48hodín

50.00 €

mesačne pri viazanosti

TAZ ROZŠÍRENÝ

400/400 Mbit/s
sťahovanie/odosielanie

Garantovaná rýchlosť pripojenia
Monitoring pripojenia 24/7
Neobmedzený objem dát
Servisný výjazd do 4hodín
Verejná IP adresa v cene

100.00 €

mesačne pri viazanosti

TAZ EXKLUZÍVNY

800/800 Mbit/s
sťahovanie/odosielanie

Garantovaná rýchlosť pripojenia
Monitoring pripojenia 24/7
Neobmedzený objem dát
Servisný výjazd do 4hodín
Verejná IP adresa v cene
Prémiová starostlivosť
Individuálny prístup

200.00 €

mesačne pri viazanosti

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov


  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: http://leonet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.


  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).