Prejsť na hlávný obsah

Internet

Exkluzívny

Exkluzívny

Sťahovanie do 1000 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 1000 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Exkluzívny: 1000 / 1000 Mbit/s
 • Air Optik Exkluzívny: 120 / 20 Mbit/s

40.60 €

mesačne pri viazanosti s TV

Rozšírený

Rozšírený

Sťahovanie do 900 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 400 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Rozšírený: 900 / 400 Mbit/s
 • Air Optik Rozšírený: 90 / 9 Mbit/s

22.60 €

mesačne pri viazanosti s TV

Štandardný

Štandardný

Sťahovanie do 800 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 80 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Štandardný: 800 / 80 Mbit/s
 • Air Optik Štandardný: 70 / 7 Mbit/s

16.60 €

mesačne pri viazanosti s TV

Základný

Základný

Sťahovanie do 500 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 50 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Základný: 500 / 50 Mbit/s
 • Air Optik Základný: 50 / 5 Mbit/s

13.60 €

mesačne pri viazanosti s TV

Internet + TV

Exkluzívny

Exkluzívny

Sťahovanie do 1000 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 1000 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Exkluzívny: 1000 / 1000 Mbit/s
 • Air Optik Exkluzívny: 120 / 20 Mbit/s

TV balíček

Štartovací

Rodinný

Maximálny

Maximálny VIP

internet + televízia mesačne pri viazanosti

Rozšírený

Rozšírený

Sťahovanie do 900 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 400 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Rozšírený: 900 / 400 Mbit/s
 • Air Optik Rozšírený: 90 / 9 Mbit/s

TV balíček

Štartovací

Rodinný

Maximálny

Maximálny VIP

internet + televízia mesačne pri viazanosti

Štandardný

Štandardný

Sťahovanie do 800 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 80 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Štandardný: 800 / 80 Mbit/s
 • Air Optik Štandardný: 70 / 7 Mbit/s

TV balíček

Štartovací

Rodinný

Maximálny

Maximálny VIP

internet + televízia mesačne pri viazanosti

Základný

Základný

Sťahovanie do 500 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach
Odosielanie do 50 Mbit/s Zistiť viac o rýchlostiach

Rýchlosť internetu je závislá od technológie, ktorá je dostupná na adrese zriadenia služby. Paušály, ktoré na základe technológie poskytujeme:


 • Optik Základný: 500 / 50 Mbit/s
 • Air Optik Základný: 50 / 5 Mbit/s

TV balíček

Štartovací

Rodinný

Maximálny

Maximálny VIP

internet + televízia mesačne pri viazanosti

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov


  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: http://leonet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.


  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).